Kleinschalige kinderopvang.

De betrokkenheid van de ouders.

 

Ik vind het heel belangrijk dat u als ouder(s)/verzorger(s) betrokken bent bij wat het kind allemaal meemaakt als het opgevangen wordt in Het Stekeltje. Ik streef er naar om regelmatig een nieuwsbrief te verspreiden waarin nieuwtjes en activiteiten vermeld staan.

 

Bij de jongste kinderen houd ik een oppas dagboek bij. Deze wordt iedere dag mee naar huis genomen en kunnen de ouders ook een verhaaltje of bijzonderheden kwijt die van belang zijn voor mij om te weten  in verband met het oppassen. Dit is des gewenst ook mogelijk voor oudere kinderen

 

Ook worden regelmatig foto’s gemaakt die ik de ouders via what's app persoonlijk toe stuur. Ik ben heel open in wat er allemaal gebeurt, alles is dan ook bespreekbaar. Veel kan besproken worden tijdens de breng en haal momenten, maar men mag mij ook altijd bellen of what's app.