Kleinschalige kinderopvang.

De betrokkenheid van de ouders.

 

Ik vind het heel belangrijk dat u als ouder betrokken bent bij wat het kind allemaal meemaakt als het opgevangen wordt in Het Stekeltje. Ik streef er naar om regelmatig een nieuwsbrief te verspreiden waarin nieuwtjes en activiteiten vermeld staan.

 

Per gezin houd ik een oppas dagboek bij. Deze wordt iedere dag mee naar huis genomen en kunnen de ouders ook een verhaaltje of bijzonderheden kwijt die van belang zijn voor mij om te weten  in verband met het oppassen.

 

Ook worden regelmatig foto’s gemaakt die ik de ouders op verzoek toe stuur via de email of maak ik er een cd van, dus in principe hoeft u niets te missen van de belevenissen van uw kind! Ik ben heel open in wat er allemaal gebeurt, alles is dan ook bespreekbaar!