Kleinschalige kinderopvang.

Kwaliteitseisen

 

Doordat ik via gastouder bureaus werk, zien hun er op toe dat ik aan alle eisen voldoe die de Wet Kinderopvang stelt. U loopt bij Kinderopvang Het Stekeltje  niet het risico dat u uw kinderopvangtoeslag terug moet betalen.

 

 Eisen aan de gastouder

1.

Gastouder voldoet aan de deskundigheidseisen

2.

Gastouder heeft EHBO-cursus gevolgd

3.

Gastouder en volwassen huisgenoten beschikken over VOG

4.

Er is een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid

5.

Er is een plan van aanpak veiligheids- en gezondheidsrisico’s

6.

Er is voldoende speel- en slaapruimte voor de kinderen, afgestemd op aantal en leeftijd

7.

Gastouder zorgt ervoor dat de samenstelling van de groep verantwoord is (aantal en leeftijd kinderen)

8.

Gastouder heeft goede beheersing van de Nederlandse taal

9.

Gastouder kent inhoud protocol kindermishandeling

10.

Gastouder handelt conform het pedagogisch beleidsplan

11.

Gastouder heeft achterwacht geregeld

12.

Rookvrije ruimte

 

Aanvullende voorschriften

  • De GGD houdt vanaf 1 januari 2010 bij de gastouder thuis toezicht op de kwaliteit van de opvang;
  • De maximale uurprijs waarvoor ouders nog een toeslag kunnen krijgen, is €6,27.
  • De ouders kunnen gastouders niet meer rechtstreeks betalen. Betalingen tussen ouders en gastouders verlopen via het gastouderbureau. De Belastingdienst of de GGD kan dit controleren.  
  • Gastouders mogen maximaal 6 kinderen tegelijkertijd opvangen, inclusief eigen kinderen tot 10 jaar.
  •  Personen jonger dan 18 jaar mogen geen gastouder (meer) zijn.
  • Gastouders moeten een verklaring omtrent het gedrag (VOG) hebben. Als bij de gastouder thuis kinderen opgevangen, geldt dat ook voor huisgenoten van boven de 18. Deze mensen moeten ook ingeschreven staan in het personenregister kinderopvang.
  • Ook mensen die structureel bij de gastouder over de vloer komen moet een VOG hebben en zijn ingeschreven in het personenregister kinderopvang.
  • Personen kunt geen gastouder zijn als zij op hetzelfde adres wonen als de ouders van het kind dat wordt opgevangen (bijv. au pair).
  • Gastouders moeten tijdens het werk Nederlands spreken, maar mogen daarnaast wel Fries of een streektaal spreken. Als gastouders kinderen opvangen van mensen die tijdelijk in Nederland wonen (expats), mogen zij een andere taal spreken.
  • Als 1 of meer van de kinderen van de gastouder onder toezicht staan, kan deze geen gastouder (meer) zijn.