Kleinschalige kinderopvang.

Tweetalige opvang.

 

Hoewel er voornamelijk Nederlands gesproken wordt door ons gezin, wordt er wel degelijk aandacht geschonken aan de Friese taal.

 

Doordat ik tweetalig ben opgevoed (moeder spreekt Nederlands, vader spreekt Fries) is het voor mij heel makkelijk omschakelen naar het Fries. Ik kom natuurlijk hier in Friesland in aanraking met Friestalige kinderen. Om goed aan te sluiten bij deze kinderen en hun vertrouwen eerder te winnen, spreek ik ze aan in hun Friese taal. Heel automatisch gaat het dat de kinderen op een gegeven moment Fries tegen mij praten en ik Nederlands terug. Dit gaat echt niet bewust. De oudere kinderen leren op school ook Nederlands te spreken met hun vriendjes natuurlijk en die zijn eerder geneigd Nederlands terug te praten tegen mij. Dit hoeft van mij echter niet, want ik ben het zo gewend dat er ook in het Fries tegen mij gesproken wordt.

 

Hier op de opvang wordt af en toe ook voorgelezen in het Fries en worden er liedjes gezongen in het Fries. Onder andere Tomke speelt daarin een belangrijke rol.

 

Maak een Gratis Website met JouwWeb