Kleinschalige kinderopvang.

Waarvoor staat Het Stekeltje?

 

  • Gezelligheid, met andere kinderen spelen is altijd gezellig! Daarnaast worden er allerlei gezellige activiteiten gedaan, zoals zingen, dansen, knutselen, kleine en grote uitstapjes.
  • Huiselijk en kleinschalig, dus persoonlijke aandacht. Doordat er niet meer dan 6 kinderen komen, krijgen alle kinderen alle aandacht die ze willen en nodig hebben.
  • Samen spelen. Omdat er meerdere kinderen tegelijk komen, kunnen ze leuk met elkaar spelen, van elkaar leren en elkaar stimuleren.
  • Zelfredzaamheid wordt gestimuleerd. Natuurlijk is dit op ieder zijn niveau, maar er wordt gestimuleerd dat ze zelf de jas pakken, eventueel aantrekken, zelf eten en spullen opruimen enz.
  • Zelfvertrouwen en zelfbeeld wordt gestimuleerd. Doordat ze zelf dingen maken, zelf leren doen en doorvoor geprezen worden, zal het zelfvertrouwen en zelfbeeld vergroot worden.
  • De ontwikkeling van het kind gestimuleerd.
  • Structuur. Er wordt met dagritmekaarten gewerkt. Op deze manier weten de kinderen wat, wanneer gebeurt. Alles volgens een vrij vast patroon.
  • Er wordt volgens het Triple P model gehandeld. Dit leert je de kinderen op een positieve manier op te voeden.
  • Persoonlijke contact met de ouders. Doordat de kinderen gebracht en gehaald worden is er een persoonlijk contact met de ouders.